Fotografie Philippe van Gelooven

Ongeschikte huurwoning

Ieder woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. Zoniet kan ze geïnventariseerd worden als ongeschikt en/of onbewoonbaar. Iedere eigenaar van een geïnventariseerde woning zal jaarlijks een heffing moeten betalen.

Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

Wanneer spreekt men van ongeschikt?
Elk gebrek krijgt strafpunten. Wanneer er gebreken vastgesteld worden in de woning, met meer dan 15 strafpunten, kan de woning ongeschikt verklaard worden via besluit van de burgemeester.

Wanneer spreekt men van onbewoonbaar?
Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester.

Gevolgen van de ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring?
Met de ongeschiktverklaring wordt geen einde aan de bewoning gemaakt. De eigenaar moet binnen het jaar wel verbeteringswerken uitvoeren. Indien de eigenaar de werken niet binnen het jaar uitvoert, moet hij een heffing betalen.

Indien de eigenaar de werken niet uitvoert, kan de huurder eventueel contact opnemen met het Huurderssyndicaat. Die kan een brief sturen naar de eigenaar met de vraag om een lagere huurprijs te betalen tot de werken zijn uitgevoerd.