Fotografie Philippe van Gelooven

Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Op basis van het technisch verslag na het woningonderzoek geeft dit attest aan dat de woning minder dan 15 strafpunten scoort én er geen veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn opgemerkt. Ook wordt de maximale woningbezetting hierin vermeld. Hierdoor weet je hoeveel personen maximaal in de woning mogen wonen.

Wanneer een conformiteitsattest aanvragen?
Vrijwillig, om aan te tonen dat jouw huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.
Verplicht, om aan te tonen dat jouw huur- of kamerwoning ondertussen voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Dit is ingeval een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een nieuw woningonderzoek aan.

Wat met de geldigheid?
• Het attest is 10 jaar geldig;
• Blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt;
• Kan vervallen wanneer de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.

Hoe aanvragen?
Het conformiteitsattest vraag je aan via het aanvraagformulier. De gemeenten Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal rekenen per woningonderzoek een financiële vergoeding aan. Meer info hierover vind je hier.
Na betaling én na afspraak met de huisvestingsambtenaar wordt de woning onderzocht en een technisch verslag opgemaakt. Als de woning voldoet aan de normen wordt het conformiteitsattest afgeleverd.
Opgelet! Indien de huurder na een verhuis de huursubsidie aanvraagt én als de woning aan een sociaal verhuurkantoor in huur wordt gegeven, onderzoekt niet de gemeente maar Wonen-Vlaanderen de woning (uitgezonderd in Genk onderzoekt de huisvestingsambtenaar de SVK-woning). Als de woning minder dan 15 strafpunten scoort wordt er gratis een conformiteitsattest afgeleverd.

Voor meer info of het maken van een afspraak kan je telefonisch contact opnemen met de huisvestingsambtenaar: 089/65 36 00 of mailen naar info@woneningaoz.be of wonen@genk.be.