Fotografie Philippe van GeloovenPartners

Het lokaal woonbeleid GAOZ kan rekenen op de financiële en inhoudelijke ondersteuning van het Vlaams Gewest en de Provincie Limburg.
Verder is er een zeer nauwe samenwerking met lokale en interlokale actoren zoals de GAOZ OCMW besturen, de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts, het Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier, medewerkers van politiezone GAOZ, en zoveel andere partners (zie links).