Fotografie Philippe van Gelooven

Ontstaan

Het samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ vloeit voort uit reeds andere bestaande samenwerkingen tussen deze vier gemeenten, zoals SVK Het Scharnier vzw, de politiezone GAOZ en het werkingsgebied van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts.
Over deze bestaande samenwerkingen bestond reeds een algemene grote tevredenheid.

Op voorstel van toenmalig Vlaams Minister van wonen Marino Keulen keurde de Vlaamse Regering op 21 september 2007 een nieuw subsidiekader goed voor projecten mbt de uitbouw van een lokaal woonbeleid. De intergemeentelijke projecten kunnen rekenen op subsidies van het Vlaams Gewest en de Provincie Limburg, dit gedurende 3 tot maximaal 9 jaar.

Het was dan ook een logische stap om samen met de 4 gemeenten een subsidiedossier in te dienen en een lokaal woonbeleid op poten te zetten.