Fotografie Philippe van Gelooven

Doelstellingen

De intergemeentelijke samenwerking biedt de mogelijkheid om de aanwezige kennis en expertise binnen de verschillende gemeentebesturen te delen met het oog op het uitwerken van een gezamenlijk gedragen visie rond wonen met als doel een kwalitatief woonbeleid uit te bouwen.
Binnen de samenwerking kan iedere partner voldoende eigen accenten blijven leggen.
Dit project biedt tevens vooruitzichten op het kunnen uitwerken en opstarten van nieuwe projecten en samenwerkingen.