Fotografie Philippe van Gelooven

Statiewijk en Dennengaerde in As renoveren samen

Wat is een collectief renovatieproject?
Dit omvat niet alleen technische ondersteuning bij de opmaak van meetstaten en beoordeling van offertes. Bewoners krijgen ook hulp bij de aanvraag van hun premies. Dankzij dit project kunnen de wijkbewoners rekenen op eerlijke prijzen en een kwaliteitsvolle renovatie van hun woningen. Zo worden ze een stuk energiezuiniger, blijven ze waardevast en winnen de bewoners aan comfort.

Wanneer start het?
Statiewijk en Dennengaerde krijgen als eerste wijken in As het aanbod om samen te renoveren. Op 22 mei organiseren we om 20 uur een startvergadering in het buurthuis van de Statiewijk om alle wijkbewoners te informeren over het project. Alle bewoners uit deze wijken krijgen een persoonlijke uitnodiging voor het startmoment. Later volgen er nog infomomenten met de mensen die meestappen in het renovatietraject.

Wie mag meedoen?
De twee wijken zijn afgebakend op niveau van straat en huisnummer. Ligt jouw huis in deze zone, dan kan je meedoen. Als dat niet zo is, dan kan je voorlopig niet meedoen. We begrenzen de wijken, zodat we heel gericht in een buurt te werk kunnen gaan. Ze werkt deze aanpak het beste.

Schrijf je in aan het Woonloket  aan de Ambachtslaan 17 te As of via info@woneningaoz.be of T 089 39 10 75.

terug naar overzicht