Fotografie Philippe van Gelooven

Samen een woning huren: waarop moet je letten

De huurovereenkomst
Huur je een appartement met één of meer andere personen, dan teken je best allemaal het huurcontract. Doe je dat niet, dan kan degene die tekende het contract zomaar opzeggen. Anderzijds heeft wie niet mee tekende ook geen plichten en kan hij niet aangesproken worden om (achterstallige) huur te betalen of een vergoeding voor huurschade. Dat is toch het geval als je feitelijk samenwoont. Twee vrienden kunnen tot dusver ook wettelijk samenwonen. In dat geval is het niet belangrijk wie de huurovereenkomst tekent. De andere persoon is medehuurder, maar ook verantwoordelijk voor het betalen van de huurprijs.

Je huurdersaansprakelijkheid verzekeren
Vandaag is de huurder niet verplicht om een brandverzekering te nemen (maar die verplichting komt er wel vanaf 2019), tenzij de verhuurder die verplichting opgenomen heeft in het huurcontract. Maar de meeste huurders verzekeren wel hun aansprakelijkheid voor brand. Als huurder ben je aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan de woning die je huurt of aan derden, bijvoorbeeld je buren. Je moet de woning teruggeven aan de verhuurder in de staat waarin je ze ontvangen hebt. Bovendien kan ook je eigen inboedel in rook opgaan en dan ben je maar beter verzekerd.

Voor medehuurders zijn de verzekeringswaarborgen dezelfde als voor iemand die alleen huurt, met dat verschil dat de aansprakelijkheid van elke medehuurder ten aanzien van hun eigenaar ten en ten aanzien van derden correct verzekerd moet zijn. Elke medehuurder moet bijgevolg als 'verzekerde' beschouwd worden in de polis. Bovendien hebben ze er alle belang bij hun persoonlijke goederen (inboedel van de woning die hen toebehoort) te verzekeren tegen brand, waterschade... Ook daar hebben de medehuurders er belang bij een gemeenschappelijke dekking aan te gaan zodat één medehuurder niet persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan de goederen die toebehoren aan een andere medehuurder in het kader van een gewaarborgd risico.

Let op:buiten de risico's die gedekt zijn door de brandverzekering, zal een medehuurder moeten opdraaien voor de schade aan goederen van een andere medehuurder. Hij kan daarvoor een familiale verzekering nemen.
Buiten de risico's die gedekt zijn door de brandverzekering, moet een medehuurder de schade die hij toebrengt aan de goederen van een andere medehuurder vergoeden. Hij kan daarvoor een familiale verzekering nemen.
(Bron: www.abcverzekering.be)

terug naar overzicht