Fotografie Philippe van Gelooven

Open oproep VME- gratis energieaudit


Gratis audit
Stad Genk lanceert daarom een open oproep: voor vier appartementsgebouwen wordt de energie-audit volledig terugbetaald. De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) kan kiezen bij wie ze de energie-audit laat uitvoeren: Dubolimburg of een erkende energiedeskundige.


De energie-audit bevat:

  • overzicht van het isolatieniveau en energie-efficiëntie
  • een berekening van de terugverdientijd i.f.v. het ambitieniveau
  • een inschatting van de technische en financiële haalbaarheid
  • een prioriteitenlijst

De VME kan zo bepalen welke investeringen ze het best neemt en wanneer.

Voorwaarden

  • de VME of syndicus kan een aanvraag indienden tussen 30-04-2019 en 29-06-2019
  • de VME engageert zich om het appartementsgebouw aan de minimale normen te laten voldoen. Je bespreekt de audit op de algemene vergadering van de VME.
  • de stad Genk betaald de energie-audit volledig terug, met een maximum van € 5000 per audit.
     

Bijlagen

Subsidieregement Warm Wonen
Inschrijvingsformulier Open Oproep Energie-audit

Tags: warm wonen, open oproep energie audit Genk, inschrijvingsformulier open oproep energie-audit


terug naar overzicht