Fotografie Philippe van Gelooven

Energielening: wat verandert er op 1 oktober 2017

Nieuwe voorwaarden energielening vanaf 1 oktober 2017

• Het maximumbedrag voor een lening wordt verhoogd naar 15.000 euro.
• De looptijd van de lening wordt verlengd:

  • 8 jaar voor een particulier
  • 10 jaar voor vzw's en sociale doelgroepen

• De sociale doelgroep voor de renteloze lening (JKP 0%)wordt uitgebreid tot:

  • Beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor gas en elektriciteit)
  • Huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro
  • Personen die aan de voorwaarden voldoen om een OCMW verwarmingstoelage te ontvangen
  • Particulieren die verhuren via het SVK aan een huurder die tot de sociale doelgroep behoort

• De goedkope lening (JKP 2%) aan particulieren zal niet meer worden toegekend na 31 december 2018.
• Ook niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, ...) en coöperatieve vennootschappen kunnen een energielening afsluiten. Deze leningen bedragen maximum 15.000 euro aan JKP 1% met een looptijd van 10 jaar. Deze leningen zullen toegekend worden tot 31 december 2019.
• Vanaf 2020 is de energielening enkel nog voor de sociale doelgroep.
Opgelet! Wie in Limburg woont, kan tot 30.000 euro lenen dankzij de DuwolimPlus-lening!

Voor meer info: klik hier.
 

terug naar overzicht