Fotografie Philippe van Gelooven

Verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Je wordt beschouwd als verhuurder, als je de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Het inkomen van de verhuurder (die voor minimum 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor) mag niet meer bedragen dan:
61.270 euro voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden. Er is geen verhoging voor personen ten laste.

Voor aanvragen in 2016 wordt gekeken naar het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt je terug op de afrekening (aanslagbiljet) van jouw inkomstenbelasting voor het inkomstenjaar 2013.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.
Je kan de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Voeg alle facturen bij de aanvraag.

Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Premiebedrag
Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet het factuurbedrag (inclusief btw)  minstens het dubbele van de premie bedragen.

Voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen krijgt u 50% van het factuurbedrag (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel:
•voor de dakwerken: 1.250 euro
•voor het buitenschrijnwerk: 1.250 euro
•voor de sanitaire installatie: 750 euro
•voor de elektrische installatie: 750 euro
•voor de gevelwerken: 1.500 euro
•voor het behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
•voor de werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
◦de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
◦de plaatsing van maximaal 3 verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
◦de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1.000 euro
◦het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro.

Om de verbeteringspremie aan te vragen vult je het aanvraagformulier in en dient je deze in samen met de facturen. De factuur mag maximaal één jaar oud zijn op aanvraagdatum.

Meer informatie kan je terugvinden op het toelichtingsformulier of op de website: www.wonenvlaanderen.be