Fotografie Philippe van Gelooven

Renovatiepremie

Hieronder kan je de voorwaarden terugvinden voor renovatiepremie bij verhuring (huurovereenkomst van 9 jaar) :

Inkomen:
Voor de verhuurder, die zijn woning voor  9 jaar verhuurt, gelden geen inkomensgrenzen.

Woning:
De woning of het gebouw dat je tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaams Gewest liggen.
Het gebouw of woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
Appartementen komen ook in aanmerking, ieder bewoner kan aparte een aanvraag in dienen zolang hij aan de voorwaarden voldoet. De werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen slechts in aanmerking komen voor het gedeelte van de kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.

Eigendom:
Voor de verhuurder, die de woning verhuurt aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarde.

Facturen:
De facturen mogen op aanvraagdatum max. twee jaar oud zijn.
Er zijn vier categorieën van werken die voor een premie in aanmerking komen.Per categorie voor min. €2500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
Je mag als verhuurder 2 aanvragen doen, maar ook in 1 aanvraag werken uit de 4 categorieën indienen. Je kan dan natuurlijk geen 2de aanvraag meer indienen. Voor elke categorie kan je 1 keer een aanvraag doen.
Je kan als persoon en per woning slechts 1 of 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
De 2de renovatiepremie kunt je ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.
Let op: Je kan geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het huurcontract

Bedrag:
Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) bij verhuring via een SVK,en bedraagt maximaal  €10 000.

meer informatie kan je terugvinden op: www.wonenvlaanderen.be