Fotografie Philippe van Gelooven

Belastingvermindering voor verhuurders bij renovatie

Als u als eigenaar-verhuurder, uw woning verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK), voor minimum 9 jaar, dan kunt u een belastingvermindering krijgen voor de renovatiewerken die u uitvoert aan die woning.

Voorwaarden
•De huurwoning is verhuurd aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar.
•De woning is al minimum 15 jaar in gebruik.
•De totale kostprijs van de werken is minimum 11.520 euro (incl. btw) voor werken gedaan en betaald in 2016.
•De facturen voor de werken zijn gericht aan de belastingplichtige eigenaar.
•De werken worden uitgevoerd door een aannemer.

Bedrag
De belastingvermindering kan tot 45% van de aanvaarde renovatiekosten bedragen. De vermindering wordt toegekend verspreid over een periode van 9 opeenvolgende jaren, telkens voor 5% van de werkelijke uitgaven, met een jaarlijks maximum van 1.150 euro (aanslagjaar 2017).

Let op: De belastingvermindering wordt maar toegekend voor zolang de woning ook effectief onder de vereiste voorwaarden in huur wordt gegeven. Als u na enkele jaren besluit om de woning niet langer te verhuren onder die voorwaarden, zal u de belastingvermindering niet langer genieten.