Fotografie Philippe van Gelooven

Aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om de woning toegankelijker te maken.

Als je de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar wordt je beschouwd als bewoner.
Als je de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar, wordt je beschouwt al verhuurder.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen:

Jijzelf als aanvrager, jouw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen
Het inkomen van de 65-plusser voor wie de aanpassingswerken zijn uitgevoerd mag voor aanvragen in 2019 niet hoger zijn dan:

  • 31.340 € voor alleenstaande
  • 43.870 € voor 65-plusser met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met 3.510€ per bijkomende persoon ten laste)
  • 43.870 € voor koppels, eventueel te verhogen met 3.510 € per persoon ten laste

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bovenstaande gegeens gelden voor aanvragen ingediend tot en met 31 december 2019.

Woning
De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

Facturen
De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Let op: de aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Je kunt maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar.


Om de aanpassingspremie aan te vragen vult je het aanvraagformulier in en dient u deze in samen met de facturen. De factuur mag maximaal twee jaar oud zijn op aanvraagdatum.

Meer informatie kan je terugvinden op het toelichtingsformulier of op de website: www.wonenvlaanderen.be