Fotografie Philippe van Gelooven

Aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om de woning toegankelijker te maken.

Als je de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar wordt je beschouwd als bewoner.
Als je de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar, wordt je beschouwt al verhuurder.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen:

Jijzelf als aanvrager, jouw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen
Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan 30.640 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.600 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 61.270 euro.

Voor aanvragen in 2018 wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet) van uw inkomstenbelasting die u kreeg voor het inkomstenjaar 2015.

Woning
De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

Facturen
De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Let op: de aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Je kunt maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar. Je kan dan wel nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere categorie van werken (max. 3 premies in totaal).

Om de aanpassingspremie aan te vragen vult je het aanvraagformulier in en dient u deze in samen met de facturen. De factuur mag maximaal één jaar oud zijn op aanvraagdatum.

Meer informatie kan je terugvinden op het toelichtingsformulier of op de website: www.wonenvlaanderen.be