Fotografie Philippe van Gelooven

Vermindering onroerende voorheffing privaat-huurder

Huurders die twee of meerdere kinderen met recht op kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide in het gezin hebben, kunnen aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing.
Is dit het geval, haal dan het meldingsformulier voor huurders van de website van de Vlaamse belastingdienst. De eigenaar zal dan een vermindering krijgen op zijn onroerende voorheffing, die hij moet aftrekken van je huurlast. Indien je een sociale woning huurt, dan krijg je de vermindering automatisch via de maatschappij die aan jou de woning verhuurt, en hoef je de mindering dus niet zelf aan te vragen.
Meer inlichtingen over de vermindering van de onroerende voorheffing  kan je nalezen bij de Vlaamse belastingdienst.
Zodra de gegevens van de huurder bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, zal de vermindering jaarlijks onderzocht worden, ook als de huurder zou verhuizen.