Fotografie Philippe van Gelooven

Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist , die hij huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK). Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

De huursubsidie bestaat uit twee delen:
• een éénmalige installatiepremie (verhuispremie)
• en een maandelijkse huursubsidie.

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor meer info over de voorwaarden en hoe je deze premie moet aanvragen.
Wil je liever meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren rechtstreeks ontvangen, dan kan dit steeds tijdens de zitdagen van ons woonloket.