Fotografie Philippe van Gelooven

Huren

Voor het huren van een woning bestaan er een aantal premies:
Installatiepremie (wie dakloos was of in een camping verbleef, heeft recht op deze vergoeding wanneer hij een woning vindt om te huren)
Lagere huurprijs door vermindering van de onroerende voorheffing (huurders die 2 of meer kinderen met recht op kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide in het gezin hebben, kunnen aanspraak maken op vermindering van de onroerende voorheffing);
Sociale huurwoning (bij de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak en het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier kan je onder bepaalde voorwaarden een sociale huurwoning huren);
• Tussenkomst huurwaarborg (in bepaalde gevallen kan het OCMW tussenkomen bij de betaling van de waarborg die je als huurder moet betalen);
Vlaamse huurpremie (wanneer je op een wachtlijst staat voor een sociale woning);
Vlaamse huursubsidie (wanneer je verhuist van een ongeschikte woning naar een geschikte woning).