Fotografie Philippe van Gelooven

Verhuren via SVK

Verhuren via het sociaal verhuurkantoor biedt voor de eigenaar tal van voordelen:

  • Het SVK neemt het beheer van jouw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken huurcontract, keuze huurder, opmaken plaatsbeschrijving, afsluiten brandverzekering, onderhoud van verwarmingsketel).
  • Het SVK garandeert een stipte betaling van de huur, ook als jouw woning tussen twee verhuringen in leegstaat of als de huurder niet (tijdig) betaalt. Je blijft dus zeker van het rendement van je woning.
  • Je betaalt enkel belastingen op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.
  • Het SVK ziet toe op het onderhoud van jouw woning.
  • Je hebt de garantie dat je de woning op het einde van de huurovereenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage).
  • Als eigenaar heb je recht op extra premies en fiscale voordelen voor renovatie.
  • Het SVK begeleidt zijn huurders in het naleven van alle rechten en plichten. 
  • Als eigenaar behoud je alle voordelen en zekerheden die zijn opgenomen in de Woninghuurwet.


Wat verwacht het SVK van de eigenaar:
• Een billijke (niet te dure) huurprijs.
• Een kwaliteitsvolle woning. Je kan jouw woning eventueel opknappen met extra premies en fiscale voordelen.

In de GAOZ-gemeenten (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal) is het SVK Het Scharnier actief.