Fotografie Philippe van Gelooven

Woonkwaliteitsnormen

Wetgeving
Een huurwoning moet in orde zijn. Dat is vastgelegd in de wetgeving.
• De Woninghuurwet bepaalt dat elke huurwoning veilig, gezond en bewoonbaar moet zijn.
• Daarnaast is er de Vlaamse Wooncode. Daarin bepaalt de Vlaamse overheid dat elke woning moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Deze woonkwaliteitsnormen staan in de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Wooncode geldt zowel voor ‘zelfstandige woningen’ (bijvoorbeeld appartementen, gezinswoningen) alsook voor ‘niet-zelfstandige woningen’ (bijvoorbeeld kamers). Voor deze verschillende woningtypes bepaalt de Vlaamse Wooncode verschillende kwaliteitsnormen. Hier gaan we enkel in op de kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en niet voor kamers. Voor meer info over kamers klik hier.

Voldoet je woning aan de woonkwaliteitsnormen?
De antwoorden op de volgende vragen geven alvast een indicatie:
• Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagmuren voldoende stevig en stabiel?
• Zijn de technische installaties (elektriciteits-,gas- of stookolie-installatie) voldoende stevig en stabiel?
• Is er een risico op CO-vergiftiging?
• Is er vochtschade?
• Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
• Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
• Is de woning veilig toegankelijk?
• Zijn de bad-, keuken- en toiletfuncties vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
• Kan de woning voldoende verlicht en verlucht worden?
• Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
• Voldoet de woning aan de nieuwe dakisolatienorm?
• Zijn er rookmelders aanwezig?

Klik hier indien je het technisch verslag wil bekijken dat het agentschap Wonen-Vlaanderen en de huisvestingsambtenaar GAOZ gebruiken om de kwaliteit van een woning te beoordelen.

Conformiteitsattest
• Een conformiteitsattest bevestigt dat een woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De woning is dus veilig, gezond en kwalitatief.
• Zo’n attest is niet verplicht bij het verhuren van een woning. Het biedt wel een meerwaarde. Zo toont een verhuurder aan dat de huurwoning in orde is.
• Een conformiteitsattest aanvragen? Klik hier voor meer info.

De woning is ongeschikt of onbewoonbaar?
Is een woning niet zo veilig, comfortabel en kwaliteitsvol als de Vlaamse Wooncode voorschrijft? Dan kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Het is strafbaar om een woning met gebreken te verhuren, omdat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s inhoudt voor de bewoners. De burgemeester legt werkzaamheden op om de woning weer geschikt te maken voor bewoning. Deze werkzaamheden moeten zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
Klik hier
voor meer info.