Fotografie Philippe van Gelooven

Wetgeving

Huren
Een woning huren en verhuren brengt heel wat rechten en plichten met zich mee voor de huurder en de verhuurder. Op de website van de overheid worden een aantal belangrijke aspecten uit de uitgebreide wetgeving over huren en verhuren besproken.
Je vindt meer uitleg over thema’s als:
• Huurovereenkomst
• Huurwaarborg
• Plaatsbeschrijving
• Huur en lasten
• Herstellingen en onderhoud
• Geschillen
In de brochure ‘De huurwet’ van de FOD Justitie wordt de woninghuurwet in begrijpelijke taal uitgelegd.

Wens je meer informatie, dan kan je altijd terecht bij het Huurderssyndicaat.