Fotografie Philippe van Gelooven

Tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.
De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:
- een huursubsidie die maandelijks wordt uitbetaald
- en een eenmalige installatiepremie.
Je komt alleen in aanmerking wanneer je onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen.
Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben gekregen komen niet in aanmerking.
Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.