Fotografie Philippe van Gelooven

Sociaal huren

Wat is een sociale huurwoning?
Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of gezinswoning.

Wie verhuurt sociale huurwoningen binnen Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal?
Sociale verhuurders:
• Sociale huisvestingsmaatschappijen (Nieuw Dak, Vlaams Woningfonds voor Genk)
• Sociale verhuurkantoren (SVK Het Scharnier)
Er zijn belangrijke verschillen tussen sociale huisvestingsmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor.

  Sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal verhuurkantoor
Huurwoning De woning die je huurt is van de maatschappij zelf. Het sociaal verhuurkantoor huurt de woning van een private eigenaar en verhuurt die door aan jou (onderverhuur).
Huurprijs

De huurprijs hangt af van:

  • je gezinsinkomen;
  • de grootte van je gezin
  • de waarde van de woning.

Je betaalt een vaste huurprijs.

Je krijgt een huursubsidie als je voldoet aan de inkomensvoorwaarde en andere bijkomende voorwaarden.

Huurovereenkomst

Je hebt een huurovereenkomst van onbepaalde duur.

Opgelet: nieuwe huurders krijgen vanaf midden 2016 een huurcontract van bepaalde duur aangeboden (9 jaar). Als zij na 9 jaar nog steeds voldoen aan alle voorwaarden om sociaal te huren verlengt de maatschappij het huurcontract.

Je hebt een huurovereenkomst van maximaal 9 jaar.

Schrijf je in bij sociale huisvestingsmaatschappijen terwijl je huurt bij het sociaal verhuurkantoor. Zo maak je mogelijk kans op een woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij voor je contract afloopt bij een sociaal verhuurkantoor.

Toewijzing

De toewijzing van een woning is op basis van chronologie:

  • je krijgt een woning die als je de volgende op de wachtlijst bent;
  • er zijn voorrangsregels in beperkte gevallen.

De toewijzing van een woning is op basis van een puntensysteem:

  • hoe lager je inkomen en groter je woonprobleem, hoe meer punten je krijgt;
  • hoe meer punten je hebt, hoe sneller je een woning krijgt.


Klachten
Heb je een klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij? Bespreek die dan eerst met de maatschappij zelf. Raak je er niet uit, dan kan je terecht bij het woonloket of de Vlaamse Ombudsdienst (klachten@vlaamseombudsdienst) of in laatste instantie bij het Agentschap RWO-Afdeling Toezicht.

Vlaamse huurpremie
De Vlaamse huurpremie geeft een maandelijkse premie als je 4 jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staat voor een sociale huurwoning en je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze premie helpt je om de huur te betalen van je private huurwoning.
Voor meer info klik hier.