Fotografie Philippe van Gelooven

Juridisch advies

Voor al je problemen met het gezinsleven, de buurtbewoners/buren of je woning, kan je je tot de vrederechter wenden. Bij huur- en appartementsgeschillen is de vrederechter bevoegd van de plaats waar het gehuurde goed of appartement ligt.

Zitdag juridisch advies : tijdens de zitdag krijg je een eerste juridisch advies en wordt je gericht doorverwezen. Het advies wordt gegeven door advocaten van de Balie van Tongeren en is een samenwerking van de Commissie Juridische Bijstand Tongeren met het OCMW en de stad Genk.
Meer info kan je vinden op de website: http://www.balietongeren.be

Opgelet: Je kan er niet terecht voor een volledig onderzoek van je dossier of voor een uitgebreid advies in een ingewikkelde zaak.
Zitdag vindt plaats elke dinsdag en vrijdag van 11-12 uur. Je meldt je aan bij het onthaal in het stadhuis van Genk voor een ticket.

Voor gratis juridisch advies kan je naar de zitdagen van de advocaten op het vredegerecht komen:

Vredegerecht Genk
Stadsplein 1, 3600 Genk
Tel.: 089/65 36 00
Openingsuren: zitdagen iedere dinsdag en vrijdag van 11u-12u

Vredegerecht Bree (voor de gemeenten As en Opglabbeek)
Oud Stadhuis , Markt, 3960 Bree
Tel.: 089/46 23 09
Openingsuren:eerste en derde woensdag van de maand van 10u30 tot 12u30.

Vredegerecht Bilzen (voor de gemeente Zutendaal)
Brugstraat 2, 3740 Bilzen
Tel.: 089/41 14 41
Openingsuren:eerste en derde maandag van de maand van 10u30 tot 12u30.