Fotografie Philippe van Gelooven

Huurproblemen

Wat als je als huurder gebreken vaststelt in de huurwoning?
1. Maak een lijst van de gebreken van de woning.
2. Ga na wie de werken om de gebreken weg te werken, moet betalen.
3. Verwittig de verhuurder van de gebreken in de woning.
4. Onderneem stappen als de verhuurder niets doet aan de gebreken die je hebt gemeld en waarvoor hij verantwoordelijk is.

Klik hier om een overzicht van de vragen die je je moet stellen te bekijken of jouw woning ernstige gebreken heeft of om na te gaan wie de gebreken moet betalen of hoe je de verhuurder moet verwittigen (voorbeeldbrief).

Wens je meer informatie, dan kan je altijd terecht bij het woonloket.
Wil je begeleiding, dan kan je je lid maken bij het Huurderssyndicaat.

Wat bij een conflict?
Soms ontstaan er conflicten tussen huurders en verhuurders: door huurachterstal, verwaarlozing van de woning, gebreken aan de woning die niet opgelost geraken,….
Probeer eerst om samen tot een oplossing te komen. Praten met elkaar is de eerste stap. Als je samen geen oplossing vindt, zijn een aantal verdere stappen mogelijk.
Huurgeschil? Informeer je over je rechten maar ook over je plichten bij het Huurderssyndicaat of vraag advies tijdens de zitdag iedere donderdag tussen 13u-16u in het stadhuis in Genk (eerste advies gratis enkel voor Genkenaren). Het is uiteindelijk belangrijk dat je de andere zijn rechten ook respecteert.
Gebreken aan de woning? Informeer je aan het woonloket tijdens de zitdag. Voor meer info klik hier.