Fotografie Philippe van Gelooven

Huurderssyndicaat

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van zowel privé-huurders als van huurders van een sociale woning verdedigt.

Je kan er ondere andere terecht voor:

  • bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder
  • administratie om uw rechten als huurder uit te oefenen (brieven)
  • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
  • procedures bij het Vredegerecht
  • organisatie van acties bij collectieve klachten
  • herberekenen van kosten en lasten
  • bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving
  • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid
  • onderhandelingen bij de instanties over algemene huurproblemen

Huurderssyndicaat Limburg vzw
A. Rodenbachstraat 29 bus 4, 3500 Hasselt
Welzijnscampus (ingang A)
011/33 35 76
Openingsuren: zitdag Genk, elke donderdag 13-16u, balie Sociaal Huis (gelijkvloers), stadhuis Genk;
Zonder afspraak: maandag 18-21u, dinsdag 13-16u (Hasselt)
Op afspraak: alle andere dagen 9-12u en 13-16u, gesloten maandagvoormiddag en vrijdagnamiddag.
Voor meer info: www.huurderssyndicaat.be