Fotografie Philippe van Gelooven

Huurcontract registreren

Door het huurcontract te laten registreren krijgt de overeenkomst een officiële begindatum en wordt het contract bindend voor derde partijen. Dit is niet enkel belangrijk bij geschillen en betwistingen maar ook bij vroegtijdige opzeg.

Verplicht?
De registratie is verplicht voor woningen die uitsluitend of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning (dus ook tweede verblijven en studentenkoten) en voor gebouwen of terreinen die niet of niet uitsluitend worden bewoond (industriële gebouwen of terreinen, parkeergarages,…).
Het is aan de verhuurder om het goed te registreren (verplicht):
- Bewoonde gebouwen = gratis (max. tot 2 maanden na de ondertekening van het contract)
- Niet-bewoonde gebouwen (max. tot 4 maanden na de ondertekening)
De huurder kan het huurcontract voor woninghuur laten registreren (niet verplicht). Wel verplicht als het contract slaat op een pand dat (deels) voor andere doeleinden bestemd is vb woning + handelspand.

Hoe registreren?
Een registratie is het overnemen van belangrijke gegevens uit het contract in een register. Het volstaat om drie exemplaren van het huurcontract op te sturen naar het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het goed zich bevindt. Het origineel op het kantoor indienen kan ook, net zoals het online registreren.
Woninghuurcontracten kunnen al langer online via MyRent  geregistreerd worden, voor handelshuurcontracten en andere huurcontracten bestaat die optie sinds begin 2017.
Huurcontracten die op papier worden aangeboden, krijgen een stempel, registraties via MyRent zijn nadien te raadplegen op MyMinfin.
Belangrijk! Je moet ook de plaatsbeschrijving laten registreren. Bied je deze samen aan met het huurcontract, dan is ook die registratie gratis. Als je de plaatsbeschrijving nastuurt met de post, verwijs dan altijd naar het geregistreerde contract. Iedere partij moet een exemplaar krijgen: de huurder, verhuurder en het registratiekantoor.

Hoeveel kost een registratie?
- Gebouwen enkel of gedeeltelijk voor bewoning = gratis
- Niet-bewoonde gebouwen (kantoren, industriegebouwen en –terreinen, parkeergarages en plaatsen) = betalend (bedrag ligt v ast op 0,2% van de huurprijs én de lasten die je aan de huurder vraagt voor de periode van het huurcontract). Vb. voor een huurcontract van drie jaar met een huurprijs van 1.500 euro per maand en 200 euro lasten per maand, zal de registratie 122,40 euro kosten (0,2% van 36 x 1.700).
- Bij gemengd gebruik wordt het huurbedrag voor het deel bestemd voor wonen van de huurprijs afgetrokken (de registratie van de plaatsbeschrijving van een goed niet bestemd voor wonen je 50 euro kost). Volgens het voorbeeld hierboven zou je met plaatsbeschrijving in totaal 172,40 euro betalen.

Voordelen
Huurcontracten registreren is verplicht, al zijn er geen geldboetes voor wie het niet doet. Maar die huurders en verhuurders genieten niet de voordelen die de registratie biedt!

VOOR DE HUURDER
De registratie maakt een huurcontract bindend voor de verhuurder. Dat betekent dat hij de huurder niet zomaar uit de woning kan zetten, mocht hij de woning willen verkopen (een verkoop is immers geen geldige reden voor een voortijdige beëindiging van het contract door de verhuurder). In geval van overdracht moet de nieuwe eigenaar ook het oude – geregistreerde – huurcontract naleven.

VOOR DE VERHUURDER
Het registreren van een huurcontract biedt meer bescherming aan de verhuurder.
Vroegtijdige opzeg:
• Bij een niet-geregistreerd contract van drie jaar of langer voor een woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt kan de huurder zonder opzegtermijn en zonder vergoeding vertrekken.
• Bij een registratie had de verhuurder in dezelfde omstandigheden recht op een vergoeding gelijk aan één, twee of drie maanden huur (bij voortijdige beëindiging in het derde, tweede of eerste jaar, bepaald via de ‘vaste datum’ in de registratie) en een opzegtermijn van drie maanden.
Lagere belastingfactuur:
• Verhuurders van panden die tegelijk dienstdoen als kantoor of winkel kunnen dat gescheiden gebruik (woning/beroepsdoeleinden) laten vastleggen. Huurinkomsten worden dan afzonderlijk vastgesteld en belast. Die opsplitsing in twee bedragen levert de verhuurder een voordeel op. Dankzij de registratie wordt de belasting op het woongedeelte berekend op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op de werkelijk ontvangen huur.
• Zonder registratie zouden de volledige netto-huurinkomsten of werkelijk ontvangen huur belastbaar zijn.

Meer info vind je op de website van FOD Financiën.