Fotografie Philippe van Gelooven

Architecten

De architect ontwerpt niet alleen je woning maar:
• verzamelt ook alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het ontwerp (onderzoek van de plaats, grondonderzoek, bouwverordeningen, stedenbouwkundige voorschriften).;
• stelt de contractuele documenten op (plannen, bestek, enz.);
• geeft je advies als bouwheer, begeleidt je in de keuze van andere bouwpartners (aannemer, energiedeskundige, verslaggevers, veiligheidscoördinator, ingenieur en studiebureau) én vertegenwoordigt je bij hen;
• controleert ook de goede uitvoering van de werken bij elke werffase.
Zijn opdrachten hangen uiteraard af van wat contractueel met je als bouwheer werd afgesproken.

Is een architect verplicht?
De bijstand van een architect is verplicht voor elk “vergunningsplichtig” bouwwerk. Dit is bij wet geregeld. De uitzonderingen op deze verplichting zijn ook bij wet vastgelegd. Zo zijn er dus (ver)bouwwerken waarvoor wel een bouwvergunning nodig is, maar het niet verplicht is hiervoor een beroep te doen op een architect. Deze regelgeving kan verschillen in de drie gewesten en volgens de gemeente waarin het te verbouwen goed gelegen is.

Wat kost een architect?
Het ereloon van een architect is afhankelijk van het bouwproject, de opdrachten én de uit te voeren taken die je als bouwheer aan de architect toevertrouwt.

Erelonen, taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de architect vind je op www.ordevanarchitecten.be en op www.nav.be