Fotografie Philippe van Gelooven

Vermindering van onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Als je ingrijpende energetische renovatiewerken uitvoert, krijg je een korting op de onroerende voorheffing.
De vermindering kan enkel toegekend worden voor een woning dat ingrijpend energetisch gerenoveerd is:

•de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, ...) zijn volledig vervangen
•én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd.

De stedenbouwkundige vergunning van de ingrijpende energetische renovatie werd aangevraagd vanaf 1 oktober 2016 (een stedenbouwkundige vergunning is nodig om de vermindering te krijgen).
Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning.Je vindt het E-peil op het energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van jouw EPB-verslaggever.

Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. Dat betekent dat de vermindering van de onroerende voorheffing ten vroegste vanaf aanslagjaar 2017 kan worden toegekend.

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:
•50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt
•100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan je zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing je zult moeten betalen op basis van het E-peil van uw woning.