Fotografie Philippe van Gelooven

Premies verhuurder sociaal verhuurkantoor

Als je een woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor kan je genieten van een heel aantal voordelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootst deel van de (administratieve) taken op zich zodat je minder zorgen hebt (vb. het verhuurkantoor zorgt voor een huurder en het huurcontract, een stipte betaling aan de verhuurder ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft, enz…).

Het sociaal verhuurkantoor vraagt in ruil hiervoor aan de verhuurder geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs.

Als je een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor een billijke prijs en de woning is conform aan de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit), dan kan je in aanmerking komen voor een aantal premies en verminderingen: