Fotografie Philippe van Gelooven

Gescheiden riolering (enkel geldig voor Opglabbeek)

Als er riolering ligt in jouw straat, ben je wettelijk verplicht om op de riolering aan te sluiten. Elke aansluiting moet voldoen aan het gemeentelijk reglement gescheiden riolering.

Binnen en buiten de woning moet je de afvoer van hemelwater en de afvoer van afvalwater volledig scheiden. Je moet afzonderlijke buizennetten voorzien in verschillende kleuren. Een grijze afvoerbuis dient voor proper hemelwater en een oranje afvoerbuis dient voor vervuild afvalwater.
Dien jouw aanvraag in bij Fluvius (Infrax) via www.fluvius.be of 078 35 30 20.

De gemeente Oudsbergen-Opglabbeek voorziet een bijkomende toelage voor de werken. Je vraagt eerst de premie aan bij Fluvius. Na goedkeuring van jouw premie kan je met dit aanvraagformulier de premie aanvragen in jouw gemeente.