Fotografie Philippe van Gelooven

E-peil

De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt.
Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen komen niet in aanmerking.

Gebouwen die een lager E-peil bereiken dan opgelegd door de Vlaamse overheid genieten automatisch van een korting op de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaren. Deze mindering is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en het behaald E-peil van je woning.

Infrax:
Infrax kent een premie toe als het E-peil (energieprestatiepeil) lager ligt dan de wettelijke norm.
Om aanspraak te kunnen maken op deze premie moet je uiterlijk 12 maanden na de uitreiking van het EPC (Energieprestatiecertificaat) voor nieuwbouw je aanvraag indienen. De premie kan maar één keer per woning worden aangevraagd.
Alle voorwaarden kan je hier terugvinden.

Opgelet! Deze premie kan nog aangevraagd worden voor bouwaanvragen met indiendatum tot 31 december 2016. Door de hervorming van de energiepremies zal de e-peilpremie niet meer aangevraagd kunnen worden voor bouwaanvragen met indiendatum vanaf 1 januari 2017.

IGS GAOZ :
De subsidie duurzaam wonen werd afgeschaft op 31-12-2014.
Werd jouw bouwvergunning afgeleverd voor 31 december 2014 en ligt het energiepeil van jouw woning minimaal 25% lager dan de
de bouwvergunning heeft opgelegd? Dab kan je nog een aanvraag indienen voor de premie Duurzaam wonen.
Voor meer informatie contacteer het woonloket.