Fotografie Philippe van GeloovenDakisolatie

Vlaams Gewest:
Als je investeert in dakisolatie kan je de facturen inbrengen in je belastingen. Voor investeringen betaald in 2016 kan je een vermindering krijgen van 30% van het factuurbedrag met een maximum van 3070 euro. Hiervoor moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

• de dakisolatie is geplaatst door een aannemer;
• de aannemer moet een aantal gegevens op de factuur vermelden;
• jouw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning;
• jouw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Er is geen belastingkrediet van toepassing wat betekent dat je enkel van deze belastingvermindering kunt genieten als je effectief ook belastingen moet betalen.

Voor meer info over deze belastingvermindering klik je op volgende link: www.vlaanderen.be.
Voor meer info over de aanvraagprocedure klik je op volgende link: Energiesparen van de Vlaamse overheid.

Infrax:
De netbeheerder Infrax geeft een premie voor dak- of zolderisolatie. Je mag de dakisolatie zelf plaatsen of laten plaatsen door een aannemer. Klik hier voor meer info.
Ben je beschermde klant? Dan verhoogt infrax jouw premiebedrag met 50%. Klik hier voor meer info.

Isoleren op de zoldervloer of in het hellend dak? In onze technische fiche wordt dit uitgebreid toegelicht.