Fotografie Philippe van Gelooven

Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten

Als je je woning energiezuinig wilt maken, kan je samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van uw taken zal overnemen zodat je zelf minder moet doen. Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.

De burenpremie bedraagt maximaal 400 euro per woning of wooneenheid en komt toe aan de projectbegeleider.
Als deelnemer krijg je zelf geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider kan je eventueel helpen bij het aanvragen van deze premies.

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die geografisch afgebakend zijn, zoals een straat, een wijk, een gemeente. Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.
De renovatie gaat over 1 van de onderstaande energiebesparende maatregelen. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de gekozen premie (of van het ventilatiesysteem).
•Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie.
•Premie van de netbeheerder buitenmuurisolatie (isolatie langs buitenzijde en/of isolatie langs binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie.
•Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie en/of vloerisolatie op volle grond.
•Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing.
•Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler.
•Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp.
•Ventilatiesysteem. Er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem.
Enkel ventilatiesystemen die warmte halen uit de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen en vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking. Het ventilatiesysteem moet voor de volledige woning gebruikt worden. Er is steeds een debietsmeting nodig om de werkelijke debieten te staven.