Fotografie Philippe van Gelooven

Afbraak wederopbouw

Op de afbraak van een oud gebouw dat vervangen wordt door een nieuwe woning geldt een btw-tarief van 6%. Deze regel is enkel van toepassing in Genk.

Voorwaarden:
• De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling.
• Het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning.

Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient de bouwheer bij het btw-kantoor een verklaring en een kopie van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in. In de verklaring vermeldt de bouwheer dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Een kopie van deze verklaring overhandigt de bouwheer aan de aannemer zodat hij op basis hiervan correct de factuur kan opstellen.
De contactgegevens van het btw-kantoor in Genk:, Jaarbeurslaan 27, tel.: 0257 520 90, elke werkdag 9-12u, kmo.hasselt.team5@minfin.fed.be.

Premie Sloop-Wederopbouw
Eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op het verlaagde BTW-tarief en toch bereid zijn hun woning af te breken en te vervangen door een energiezuinige woning, kunnen een forfaitaire premie krijgen van  7.500 euro.

Enkel voor particulieren die tussen 1-10-2018 en 31-10-2019 een omgevingsvergunning aanvragen voor sloop en wederopbouw en die geen aanspraak maken op de 6%BTW. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. 

Meer info kan je hier terugvinden.