Fotografie Philippe van Gelooven

E-peil woningen

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Het E-peil wordt sinds 2006 berekend voor alle nieuwbouwwoningen. Na de bouw van uw woning krijgt u van uw verslaggever of architect een energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw (EPC) waarop het E-peil wordt weergegeven.

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen moeten verplicht een bepaald E-peil halen. Als het E-peil van uw woning hoger is dan de opgelegde norm die op dat moment geldt, dan krijgt u een boete. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

De normen op het gebied van E-peil worden steeds strenger. Dat betekent dat nieuwe woningen steeds energiezuiniger moeten zijn. De E-peilnorm die van toepassing is op uw bouwproject, wordt bepaald door de datum van de aanvraag van uw stedenbouwkundige vergunning.

Datum aanvraag bouwvergunning                      Maximaal toegelaten E-peil
van 2006 tot eind 2009                                           E100
van 2010 tot eind 2011                                           E80
van 2012 tot eind 2013                                           E70
van 2014 tot eind 2015                                           E60
van 2016 tot eind 2017                                           E50
van 2018 tot eind 2019                                           E40
2020                                                                      E35
2021                                                                      E30