Fotografie Philippe van Gelooven

Normen

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen.
Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’.

Voor nieuwbouw  gelden er EPB-eisen op vlak van:
• thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het gebouw), U- en R-waarden
• energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming, minimumaandeel hernieuwbare energie
• binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting.

Voor renovatie en bij functiewijzigingen zijn er ook EPB-eisen voor thermische isolatie, energieprestatie, binnenklimaat.
Sinds 2015 zijn er ook EPB-eisen voor technische installaties: verwarming, sanitair warm water, ijswatersysteem, centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer.