Fotografie Philippe van Gelooven

Erfbelasting

De erfbelasting (vaak successierechten genoemd) betaal je als erfgenaam op de nalatenschap van de overledene. Waarop betaal je erfbelasting en hoeveel moet je betalen? Kun je erfbelastingen op een legale manier vermijden door bijvoorbeeld vastgoed te schenken?

Wat is erfbelasting?
Als erfgenaam ben je verplicht om bij de overheid aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Daarop betaal je dan successierechten. Die betaal je zowel op roerende als onroerende goederen, in binnen- én buitenland. Is de overledene geen officiële inwoner van België, dan moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België.
De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Meer uitleg over de aangifte vind je hier.

Successierechten: tarieven
De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen vind je hier.

Erfbelastingen vermijden?
Je kan hoge tarieven vermijden door een onroerend goed te schenken. Ook voor schenkingen gelden uiteraard regels en belastingen, maar die zijn alvast een pak minder hoog. Een schenking van onroerende goederen moet via een notariële akte gebeuren en moet dus worden geregistreerd. Meer info vind je hier.