Fotografie Philippe van Gelooven

belastingvermindering

Voorlopig kan je onder bepaalde voorwaarden nog genieten van een belastingvermindering voor dakisolatie. Deze belastingvermindering wordt namelijk vanaf 2017 afgeschaft!
Er is wel een overgangsmaatregel voorzien:
- Je hebt een aannemingsovereenkomst (een ondertekende bestelbon) ten laatste op 31 december 2016;
- Én je hebt een voorschot gestort ten laatste op 31 december 2016;
- Én je hebt de facturen ten laatste op 31 december 2017 betaald.

Meer info vind je op : www.vlaanderen.be