Fotografie Philippe van Gelooven

Renovatiebegeleiding

Via de campagne ‘Limburg renoveert’ stimuleert de provincie Limburg samen met Dubolimburg, Stebo en heel wat andere partners de Limburgers om hun woning sneller en grondiger te renoveren. De campagne verloopt via 2 pistes:
• via advies aan huis, gegeven door de Huisdokter kan elke Limburger advies krijgen over hoe hij zijn woning best renoveert;
• in samenwerking met de stad Genk zijn er collectieve projecten gestart: hierbij wordt getracht hele wijken in een keer te renoveren. De overheid wil op die manier burgers ontzorgen en zo goed mogelijk begeleiden bij de renovatie van hun woning.

De Huisdokter van Dubolimburg geeft individuele particulieren advies bij hun duurzame renovatie. Hij komt aan huis en bekijkt met de bouwheer welke keuze hij of zij kan maken. Het is de bedoeling dat men voor grondige renovaties vervolgens de stap zet naar een architect en naar de bouwsector. Grondige renovaties zijn immers dikwijls arbeidsintensiever dan nieuwbouwprojecten.

Daarnaast wordt gekozen voor een collectieve aanpak. Dubolimburg en Stebo begeleiden collectieve projecten die voorgesteld worden door de gemeenten. Gemeenten gaan na welke projecten het meest aangewezen zijn en maken daarover afspraken met de provincie en haar partners. Op die manier worden inwoners van een bepaalde wijk (of bijvoorbeeld ook van een appartementsgebouw) geïnformeerd over het aanbod en kunnen zij deelnemen aan een gezamenlijke renovatieproject. Via huisbezoeken wordt alles in kaart gebracht en kunnen aannemers worden gezocht voor de renovatie van meerdere woningen tegelijk, onder toezicht van een gezamenlijk architect. Dit is een efficiënte aanpak die ook tot kostenbesparing leidt zowel voor de aannemers en installateurs als voor de bouwheer zelf. Innovatieve technieken kunnen zo sneller worden toegepast en ook de bouwsector zelf doet ervaring op die op een grotere schaal kan worden ingezet.
Genk biedt ondersteuning voor de wijk Kolderbos. Klik hier voor meer info.