Fotografie Philippe van Gelooven

Tegemoetkoming

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende premies en ondersteuning om je woning aan te passen aan je zorgbehoeften. De aanpassingspremie is een financiële ondersteuning om je eigen woning aan te passen aan je zorgbehoeften.
Daarnaast verlenen verschillende instellingen advies en begeleiding voor al wie zijn of haar woning wenst aan te passen.
De huursubsidie wordt ook toegekend aan senioren die toch wensen te verhuizen naar een aangepaste woning. De voorwaarden voor die huursubsidie zijn helaas zeer streng, dus is het raadzaam deze voorwaarden goed te lezen om te weten of je hiervoor in aanmerking komt.